Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζεται σε σώμα το αργότερο σε 7 μέρες από την εκλογή του από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Μέλη

Γιώργος Μικελλίδης

Πρόεδρος

Θεόδοτος Αμβροσίου

Αντιπρόεδρος

Γιώργος Ιωαννίδης

Γραμματέας

Πόλυς Καδής

Ταμίας

Ηλίας Ηλία

Οργανωτικός

Μιλτιάδης Μαρνέρος

Β. Γραμματέας

Χριστάκης Αριστοτέλους

Β. Ταμίας

Άθως Ανδρέου

Β. Οργανωτικός